สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2020   41  
2 Sep 2020   41  
3 Sep 2020   80  
4 Sep 2020   41  
5 Sep 2020   57  
6 Sep 2020   49  
7 Sep 2020   55  
8 Sep 2020   42  
9 Sep 2020   53  
10 Sep 2020   118  
11 Sep 2020   69  
12 Sep 2020   40  
13 Sep 2020   49  
14 Sep 2020   117  
15 Sep 2020   94  
16 Sep 2020   88  
17 Sep 2020   99  
18 Sep 2020   65  
19 Sep 2020   64  
20 Sep 2020   57  
21 Sep 2020   47  
22 Sep 2020   113  
23 Sep 2020   62  
24 Sep 2020   69  
25 Sep 2020   92  
26 Sep 2020   58  
27 Sep 2020   72  
28 Sep 2020   63  
29 Sep 2020   39  
30 Sep 2020   36